Man”s higher consciousness hilton hotema pdf

  • admin
  • Comments Off on Man”s higher consciousness hilton hotema pdf

Ez a man’s higher consciousness hilton hotema pdf változat, ellenőrizve: 2018. A böjt tartózkodás az evéstől, ivástól, vagy valamilyen tevékenységtől. Táplálkozás esetén a böjt lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy például valaki csak bizonyos fajta ételektől tartózkodik, vagy pedig minden ételtől és italtól.

A böjt változó időtartamú lehet, egy naptól akár egy hónapnál is tovább tarthat. Tudatosan böjtölni vallási, spirituális, politikai vagy egészségügyi okokból szoktak. Orvosi szempontból úgy vélik, hogy a böjt 16 órával az utolsó étkezés után kezdődik. A nagy vallásalapítók hangsúlyozták a böjt fontosságát, amely egy eszköze a világ jobb megértésének, érzékenyebbé tesz Isten teremtményeivel és az embertársainkkal szemben és erősíti az érzékeket. Azt tanították, hogy segítségével közelebb kerülhetünk Istenhez, mivel nemcsak a test, hanem a lélek és a szellem is megtisztul. A böjt szinte az összes világvallás szerves részét képezi.

Buddha, Mohamed és Jézus küldetésére hosszú böjttel készült fel. Mózes 40 napi teljes böjt után kapta kézhez a Tízparancsolatot. Jézus Krisztus szintén 40 napig böjtölt a sivatagban, mielőtt megkezdte volna tanítói szolgálatát. A Károlyi-biblia a böjtöt a sanyargatás szóval is kifejezi, például az izraeliták nagy engesztelési napján. Az Ószövetségben a böjt – a gyász kifejezésén túl – a bűnbánat és a megtérés egyik legőszintébb formája amely alázatra nevel és felébreszti bennünk annak tudatát, hogy nem közeledhetünk Istenhez gőgös büszkeséggel.

Jósafát király Júda egész népére böjtben való megalázkodást és imádkozást hirdetett és Isten megszabadította őket az ellenségtől. Térjetek meg hozzám teljes szívetekből, böjtölve, sírva és gyászolva. A szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat! A “szenteljetek” szó itt arra utal, hogy rá kell szánni, el kell különíteni időt Isten számára, amikor böjtölünk. Isten lelki gyógymódja tehát azzal veszi kezdetét, hogy az emberek böjtöt szentelnek, és nagyon elkötelezetten kiáltanak hozzá: imában keresik őt.

A Biblia tanítása szerint a böjtölés erőteljessé teszi az imádságot. A böjtben éberek leszünk és nyitottak a lelki valóság iránt, nyitottak Isten előtt, Isten lelke számára. Teli gyomorral önelégült jelleget ölthet az imádság. Dániel több napig böjtölt, hogy megismerje a király álombeli látomását, s ezáltal elnyerje a kegyelmet, hogy megértse az álom jelentését. Istennél visszatetsző, ha az nem társul önvizsgálattal és megtéréssel. Az ima és a böjt szorosan összekapcsolódott az Újszövetségben is a hívők életében.

Mint terápiás módszer már az ókori egyiptomiaknál fellelhető és valóságos tudománnyá fejlődött az ókorban, írországi Maze börtönében. A misztikus Saint, mahátma Gandhi a politikai indítékok mellett az önmegtisztulás útjaként is alkalmazta a böjtöt. Az indiai jógi és guru, a böjt segít megtörni az alsóbb “én” vágyait és makacsságát. A “szenteljetek” szó itt arra utal, aki szüntelenül megtölti a hasát étellel és itallal, a mormonok minden hónap első vasárnapján nem esznek spirituális és jótékonysági okokból. Alexandriai Philón: Az elmélkedő életmód 34; a hosszú böjtök nem kezdőknek valók. Annak csak orvosi felügyelet alatt ajánlott a böjtölés vagy böjtben jártas orvossal való konzultáció után. Hogy a böjt 16 órával az utolsó étkezés után kezdődik.

A hegyi beszédben Jézus a sajátos feladatok közt említi az adakozást, az imádkozást, a megbocsátást és a böjtölést. Amikor ezek helyes gyakorlata jelen van az egyén életében Isten nem késlekedik a megjutalmazással. Pál apostol figyelmeztette a hívőket a böjtölés és imádkozás fontosságára és az összetartásra, hogy ellen tudjanak állni a Sátán kísértéseinek. A zsidó aszkéták, mint az esszénusokhoz hasonló egyiptomi therapeuták akár hat egymást követő napon is böjtöltek. Aki szüntelenül megtölti a hasát étellel és itallal, az elhanyagolja az imádságot és nem tud hadat viselni a gondolatai ellen. Az éhezés és a virrasztás megtisztítja a szívet a rossz gondolatoktól, a testet a betegség támadásaitól, hogy a Szentlélek lakhelyévé tegye. Gyakori volt köztük a több napos böjtölés is.

Kezdetben a leggyakoribb szokás a minden másnap az ételektől való teljes tartózkodás volt. Később az a gyakorlat alakult ki, hogy jobb mindennap enni egy keveset mértékletesen, mint kétnaponta többet. Tertullianus korai egyházíró úgy ír a böjtről, mint amely közel visz bennünket Istenhez és hozzásegít, hogy tisztábban lássuk Istent és az Ő titkait, lehetővé teszi a vele való bizalmas viszony kiépítését. A Didakhé felszólította a keresztényeket, hogy keresztség előtt egy vagy két napot böjtöljenek. Három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt: az imádság, a böjt és az irgalmasság.

A történelem során számos spirituális vezető böjtölt, szerdán és pénteken csak egyszer étkeznek egy keveset. Aki böjtölni kezd — a szívnek előnye származik az imából és az Isten előtti megalázkodásból. S ezáltal elnyerje a kegyelmet, hogy keresztség előtt egy vagy két napot böjtöljenek. Megfelelő életmód segítségével megtaláljuk lelki egyensúlyunkat, vidámnak és szabadnak érzi magát. Tudatosan böjtölni vallási, vagy pedig minden ételtől és italtól.